Szkoła Podstawowa im. Ks. Dr Józefa Jałowego

Kalendarium

Sobota, 2020-10-24

Imieniny: Arety, Marty

Święto KEN

Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w apelu udział wzięli jedynie nauczyciele i uczniowie klas IV-VIII.

            Co roku upamiętniamy dzień 14 października, kiedy to utworzono Komisję Edukacji Narodowej (pierwsze ministerstwo zajmujące się szkolnictwem). Jednym z głównych celów szkoły jest kształcenie i wychowywanie mądrych obywateli. W obecnych czasach napotykamy liczne trudności, ale wspólnie jesteśmy w stanie je pokonać. W akademii przygotowanej przez p. Agatę Rakoczy i p. Małgorzatę Curkowicz udział wzięli uczniowie ze starczych klas. Pracownikom szkoły w ramach uznania ich trudu wkładanego w proces edukacji i wychowania uczniowie ofiarowali własnoręcznie wykonane laurki. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na ręce Dyrektora przekazali kwiaty oraz życzenia. Do pozdrowień dołączyła się również Rada Rodziców. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły, życzliwość i współpracę.

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej oraz uczniom. Oby zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą i odkrywaniem samego siebie, a szkoła niech będziemiejscem pełnym radości.

 

Agata Rakoczy