Szkoła Podstawowa im. Ks. Dr Józefa Jałowego

Kalendarium

Sobota, 2021-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski 2020/2021

Przewodniczący:  Małgorzata Ramut

Zastępca przewodniczącego:  Patrycja Wąsik

Sekretarz:  Filip Przybyło

Skarbnik:  Alicja Augustyn

Rada uczniowska:

Amelia Trucina

Kacper Kaczka

Martyna Drąg

Dominika Barbarzak

Kacper Pruchnik

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

        w Szkole Podstawowej im. Ks. dr Józefa Jałowego w Przeczycy

 

na rok 2020/2021

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

 

Zadania do wykonania:

 

Wrzesień

 

 • Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego
 • Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 

 

Październik

 

 • Zapoznanie Grona Pedagogicznego oraz uczniów z planem pracy SU na najbliższy rok szkolny
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

 

 

 

Listopad

 

 • Andrzejki – dyskoteka

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 • Szkolne Mikołajki.
 • Udział w akcji „Góra Grosza”
 • Spotkanie Wigilijne

 

 

 

 

 

Styczeń

 

 • Choinka- dyskoteka

 

 

 

Luty

 

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Walentynki

 

 

 

Marzec

 

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

 

 

Maj

 

 • Święta majowe –współudział w apelu.

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2020/2021
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

 

szkolnym 2020/2021.

 

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

 

 

Cały rok:

 

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w akcjach z wolontariatu ( według potrzeb)
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie SU

 

   Andrzej Szot

Barbara Nowak